[TYPO3] [TYPO3-UG Norway] Norwegian national TYPO3 site launched/Norsk TYPO3 nettsted lansert

Erik Svendsen erik at linnearad.no
Tue Jul 11 22:13:42 CEST 2006


Today a Norwegian national TYPO3 site was launced. Url http://typo3.no/

This only as an information.

I have posted this on typo3.english to try to reach people from Norway who 
don't use the Norwegian UG list. Hope I'm forgiven. Also posted on the swedish 
and danish UG list, they understand Norwegian.

# The Norwegian text #

I dag ble det norske TYPO3 nettstedet offisielt lansert på http://typo3.no/

Håper norske brukere av TYPO3 tar i bruk nettstedet. Andre er også velkomne, 
jeg tenker særlig på våre svenske naboer. Våre danske naboer vil vel lansere 
sitt nasjonale nettsted snart.


WBR,
Erik Svendsen
Norwegian Press Contact TYPO3

More information about the TYPO3-english mailing list