[Typo3] [Typo3-UG Sweden] Re: Swedish language file

Shieldfire shieldfire at gmail.com
Sun Jul 17 06:29:13 CEST 2005


On Saturday 16 July 2005 10.32 tapio spoke unto the unsuspecting world:

> 
>>>>Very "good" example of extremely bad English title text is in
>>>>TemplaVoila
>> 
>> 
>>>>'Unlink element' or something like that - doesn't tell anything for
>>>>avarage user. Direct translation is sometimes REALLY BAD!
>> 
>> 
>> Jag menar verkligen inte att finlandsvenskar skulle ligga bakom
>> dessa konstiga översättningar - tvärtom. Jag har sett/hört många
>> "infödda" svenska som pratar och stavar bedrövligt!
> 
> jag vet inte hur 'Unlink element' har översättat men jag bara menar,
> att om du vill översatta någonting, du måste tänkä vad någonting
> värkligen menar. Du skulle INTE varge gång översättä men görä alldeles
> ny förklaring vilken är alldeles annorlunda.
> 
> 
>> Det finns en egen server för detta, som vi översättare kan logga
>> in på! Så jag satte mig ner och ändrade en del ganska roliga och
>> felaktiga översättningar (t.ex. "bollista" för "bullet list"
>> eller "Marginal" för "Align").
> 
> bra
> 
>> Det jag nu undrar över är istället:
>> * När finns den nya översättningen redo för nerladdning? Sker
>> detta automatiskt eller måste jag be någon göra det manuellt?
> 
> jag vet inte. Om du vill sändä translationen till Tage, gör en
> diff (med en program 'DiffDoc.exe') als RTF. Diff-fil markerar
> distinktioner mellan den orignal och förändrad fil.
> 
>> * Hur tusan kan man söka efter fraser? Jag hittar ibland en
>> konstig översättning på ett ställe, men har ett h-vete att hinna
>> denna översättning på översättnings-servern.
> 
> tag kopier från alla filer till din ägen datamaskin och ändvändä
> sökningmaskinen av operativsystemet. Jag har förändarat översättningar
> på de här set.

Det jag mest undrar över är varför denna övesättning är "hemlig". Hur/när
fanken kan man se en översättning, eller i vart fall få tag på en? (Iof kan
den inte vara så hemlig då Kindström sett den tydligen).

Min erfarenhet från när jag tog över Gentoodokumenten är att många
översättningar är gjorda "ord för ord" rakt av med någon hiskelig
uppfattning om läsbarhet och/eller avstavning (det var bara att göra om
allt från början). Jag vet inte hur denna är gjord men hoppas på bättre.

/M.More information about the TYPO3-english mailing list