[Typo3-UG Sweden] Re: [Typo3] Swedish language file

tapio tapio.markula at dnainternet.net
Sat Jul 16 10:32:06 CEST 2005


>>>Very "good" example of extremely bad English title text is in TemplaVoila
> 
> 
>>>'Unlink element' or something like that - doesn't tell anything for
>>>avarage user. Direct translation is sometimes REALLY BAD!
> 
> 
> Jag menar verkligen inte att finlandsvenskar skulle ligga bakom
> dessa konstiga översättningar - tvärtom. Jag har sett/hört många
> "infödda" svenska som pratar och stavar bedrövligt!

jag vet inte hur 'Unlink element' har översättat men jag bara menar,
att om du vill översatta någonting, du måste tänkä vad någonting 
värkligen menar. Du skulle INTE varge gång översättä men görä alldeles 
ny förklaring vilken är alldeles annorlunda.


> Det finns en egen server för detta, som vi översättare kan logga
> in på! Så jag satte mig ner och ändrade en del ganska roliga och
> felaktiga översättningar (t.ex. "bollista" för "bullet list"
> eller "Marginal" för "Align").

bra

> Det jag nu undrar över är istället:
> * När finns den nya översättningen redo för nerladdning? Sker
> detta automatiskt eller måste jag be någon göra det manuellt?

jag vet inte. Om du vill sändä translationen till Tage, gör en
diff (med en program 'DiffDoc.exe') als RTF. Diff-fil markerar 
distinktioner mellan den orignal och förändrad fil.

> * Hur tusan kan man söka efter fraser? Jag hittar ibland en
> konstig översättning på ett ställe, men har ett h-vete att hinna
> denna översättning på översättnings-servern.

tag kopier från alla filer till din ägen datamaskin och ändvändä 
sökningmaskinen av operativsystemet. Jag har förändarat översättningar 
på de här set.More information about the TYPO3-english mailing list